Zemědělské haly 02

Zemědělské haly 03

Opláštění a zastřešení haly

Do zateplených zemědělských skladů montujeme sekční vrata, nebo také zateplená posuvná vrata. Sekční vrata lamelami zajíždějí směrem ke stropu. Prosvětlení haly je možné navrhnout okny nebo bez prosvětlení, záleží na typu uskladněné plodiny.

Nezateplené zemědělské haly se vyrábí z rámové ocelové konstrukce s bočními ocelovými paždíky, ke kterým se uchycuje boční opláštění z trapézového plechu. Na střešní vaznice se klade střešní opláštění z trapézového plechu.

Nezateplené montované sklady mohou být také obloukového typu - jedná se o obloukové haly z klasické konstrukce pro obloukové haly.

Uložit

Firma MORKUS Morava s.r.o.

je stabilním dodavatelem zemědělských hal pro skladování plodin a chov zvířat. Námi montované haly vynikají skvělými konstrukčními vlastnostmi a možnostmi danou budovu přizpůsobit individuálním požadavkům.

Úzce spolupracujeme s firmami, které se zabývají ustájením dojnic, plemených býků nebo mladého skotu. Ze skušeností, které tyto firmy mají, víme, že na každý takovýto chov jsou kladeny různé požadavky ustájení. Všechny tyto poznatky jsou zahrnuty do návrhu ustájení skotu podle nejmodernějších standardů a se zvláštním důrazem na přirozený chov zvířat.

Dodáváme  montované stáje nezateplené i zateplené. Zateplené montované haly k ustájení dobytka jsou vyrobené z rámové ocelové konstrukce a jsou opláštěné sendvičovými panely. Prosvětlení je řešeno prosvětlovacími panely nebo pásy oken po obou bočních stranách haly. Do stájí je možné instalovat odvětrání. Každá hala musí respektovat nejen potřeby a možnosti na straně investora, ale též omezení vyplývající například z legislativní, hygienické, bezpečnostní nebo požární normy.

Vlastnosti zemědělských hal

Tyto haly jsou obdobou klasických skladových montovaných hal. Pro využití v zemědělství kombinujeme nejrůznější typy ocelových konstrukcí od příhradových až po rámové, a to vždy s volnou vnitřní dispozicí pro maximální hospodářské využití zastavěné plochy. Zemědělské haly musí splňovat přísné normy pro skladování plodin a chov zvířat.

Montované sklady slouží pro zemědělce k uskladnění zemědělských komodit a dle typu a nároků na skladování jednotlivých plodin jsou tyto sklady buď zateplené nebo nezateplené. Do zateplených zemědělských skladů doporučujeme použít rámovou ocelovou konstrukci opláštěnou sendvičovými panely. Takto zateplená hala je ekonomicky nenáročná a je rychle smontovaná.