Projekce a statika

Prvním krokem před zahájením projekce ocelové konstrukce haly  je vytvoření návrhu předběžného technického řešení montované haly pro poptávajícího investora. Tyto parametry a údaje vycházející z tohoto technického řešení jsou podkladem k vytvoření prvotní cenové kalkulace. Pro správný cenový návrh je zapotřebí znát především následující údaje: rozměry montované haly, její účel, využití a klimatické podmínky v dané lokalitě. Na základě těchto podkladů se stanoví rozložení jednotlivých rámů montované haly, typ jednotlivých profilů, typ vazníků, paždíků, a zvolí se vhodný typ opláštění. Na zvolený typ opláštění (sendvičových panelů) má vliv několik faktorů - účel montované haly, klimatické podmínky a podklady vycházející z požární zprávy. Po podpisu smlouvy o dílo jsou zhotoveny výrobní výkresy a sestavena výrobní dokumentace.

Výrobní dokumentace

Výrobní dokumentaci si naše společnost Morkus Morava s.r.o. vypracovává sama. Máme projekční a konstrukční kancelář se 4 zkušenými projektanty, kteří používají kvalitní sofistikované konstrukční a statické programy. V těchto programech se ocelové konstrukce modelují ve 3D rozhraních, takže model ocelové konstrukce je vymodelován do nejmenších detailů. Následně se vytvoří požadované výkresy potřebné pro zámečníky, kteří podle výkresů vyrábí a montují ocelové konstrukce. Jedná se o řezné plány ocelových profilů, výkresy jednotlivých sestav dílců, kotevní plán a montážní výkresy. Také je spočítána hmotnost dané ocelové konstrukce včetně jednotlivých dílů a celková velikost plochy pro nátěry.

Statika ocelové konstrukce

Výrobní dokumentace potřebná pro výrobu konstrukce vychází ze statických propočtů autorizovaného statika.  Výpočty jsou kalkulovány na základě eurokódů, jež jsou jedinou platnou normou pro výpočty ocelové konstrukce montované haly.  Pro výpočet statiky nosné ocelové konstrukce, přípojů a kotvení využíváme nejnovější verze statických programů. Statický výpočet vychází z informací v projektu pro stavební povolení, popřípadě studie, kterou na základě investorových požadavků vypracuje jeho projektant. Do výpočtu statik zadává geometrii, profilaci, kvalitu oceli nebo zatížení od jednotlivých účinků. Na základě těchto údajů získá výstupy, jako jsou vnitřní síly, reakce, deformace, napětí a podobně.

Projekce montovaných hal 02
Projekce montovaných hal

Statika montované haly 01
Statika montované haly