KONSTRUKCE HALY

Výrobě a dodávce ocelových montovaných hal se věnujeme již více než 8 let. Vždy se snažíme nalézt optimální technické a vizuální řešení pro zhotoven plně funkční montované haly. Naše společnost při výrobě ocelových hal používá následující nosné ocelové konstrukce:

Příhradová konstrukce

Příhradová konstrukce haly 01
Příhradová konstrukce haly

U tohoto typu konstrukcí jsou příčné vazby skeletu tvořeny vetknutými sloupy s příhradovými vazníky. Z architektonického hlediska působí tento typ konstrukce velice esteticky. Pro příhradové vazníky jsou použity kvalitní uzavřené profily s oblými hranami. V rámci zvolených technologických postupů jsme schopni docílit precizního řešení všech přípojů. Daný typ střešní konstrukce umožňuje snadný rozvod instalací a trubních vedení bez nutností prostupů. U tohoto typu konstrukcí se nám daří velice dobře kombinovat výhodné ekonomické řešení se zajímavým architektonickým vzhledem konstrukce. Pro sloupy běžných hal používáme silnostěnné a tenkostěnné systémové profily, které nám umožní při nízké hmotnosti zajistit vysokou únosnost a tuhost celé konstrukce.

Rámová konstrukce

Rámová konstrukce haly 02
Rámová konstrukce haly

Rámová  konstrukce haly je složena z šroubovaných rámů spojených podélně ztužícími prvky. Jednotlivé rámy se skládají z nohy a vazníku, který je u větších rozponů hal ze dvou částí. Pro zlepšení stability haly je noha a část vazníku vyráběna z proměnného profilu. Rámové konstrukce mohou být dodávány i se spodním nebo horním táhlem. Rámy jsou svařované z válcovaných profilů, svařovaných plnostěnných profilů a WT profilů, což jsou profily s vlnitou stojinou  využívané u montovaných hal velkých rozponů. Výhodou rámových konstrukcí jsou minimální momentové účinky na základové konstrukce, což umožnuje výrazně optimalizovat všechny rozměry základových konstrukcí. U plnostěnných rámových konstrukcí je rovněž možné po celé ploše haly maximálně využít prostor pod střešní rovinou.

Speciální konstrukce

Speciální ocelové konstrukce 01
Speciální ocelové konstrukce

Naše společnost se zabývá nejen výrobou a montáží ocelových hal pro nejrůznější odvětví, nýbrž využívá svých zkušenosti i v oblasti výstavby a realizace netradičních a speciálních konstrukcí u ocelových montovaných hal. Tyto naše atypické, speciální ocelové konstrukce a montované haly mají své využití v oblasti výroby, zemědělství, průmyslu a uplatnění mají v komunální sféře. Hotovými díly mohou pro tyto jednotlivé odvětví být například ocelové pochozí lávky, potrubní mosty, sportovní tribuny pro stadióny, průmyslové energo mosty pro kabelové trasy, zastřešení autobusových zastávek nebo nejrůznější atypické haly využívající stěnového a střešního systému opláštění. Toto odvětví naší produkce atypických hal nachází své uplatnění především u průmyslových a technologických staveb.