Spodní stavba ocelových hal

Spodní stavba haly a její založení záleží na mnoha klíčových faktorech, které ji výrazně ovlivňují. Musí přenést veškeré síly a tlaky, které se na ni působí, nebo je mohou z primární, nosné konstrukce ocelové haly. Při kompletním dimenzování spodní stavby montované haly je zapotřebí počítat nejenom se statickým, ale i dynamickým zatížením. Zakládání ocelových hal je specifická činnost v rámci výstavby montovaných hal, která vyžaduje maximální odbornost projektantů a montážního týmu. Pro haly s větší nosností či větším dynamickým zatížením zakládání ocelových hal zajišťujeme betonovými patkami nebo betonovými pásy. Betonové základy jsou používané pro zateplené montované haly či výstavbu haly na zelené louce. U lehkých montovaných hal, jako jsou skladovací haly s PVC opláštěním  se používá ukotvení roxorovými či závitovými tyčemi.

Při zakládání ocelových konstrukcí hal se jedná zejména o:

  • geologické poměry na staveništi - únosnost podkladu v základové spáře, výška hladiny spodní vody, chemické složení spodní vody, nestejnorodé složení podkladních vrstev na půdorysu stavby, hloubka a uložení únosných vrstev, apod.
  • hmotnost samotné haly - primární a sekundární konstrukce, stěnový a střešní plášť, včetně oken, vrat, dveří a přídavného zatížení konstrukce - osvětlení, topení, rozvody vzduchotechniky, rozvody stlačených plynů apod.
  • zatížení sněhem a větrem, které ovlivňuje dimenzování nosných prvků haly a jejich hmotnost.
  • jeřábové dráhy - vlastní hmotnost konstrukce dráhy a hmotnost jeřábu. Dynamické zatížení z pohybu jeřábu a přepravovaných břemen - rozjezdové a brzdné síly.

Spodní stavba oceových hal 01

Spodní stavba ocelové haly 02

Spodní stavba ocelové haly 03

Uložit

Uložit

Inženýrské sítě

Součástí spodní stavby průmyslové haly při dodávce montované haly na klíč jsou i inženýrské sítě, které slouží k napojení na hlavní řady nebo vedení. Většina sítí - voda, kanalizace, elektrické vedení či plyn bude vedena spodní stavbou a při realizaci vrchní stavby haly se na tyto vývody napojí sítě z objektu. Před započetím stavby je nutné také vědět, jakým způsobem budou napojeny slaboproudé sítě, tedy internet, telefon či kabelová televize.

Jedná se o tyto sítě:

KANALIZACE, VODA, ELEKTROPŘÍPOJKA, PLAN, SLABOPROUDÉ VEDENÍ - TELEFON, INTERNET, KABELOVÁ TELEVIZE

PATKY

ZÁKLADOVÉ BETONOVÉ PATKY

Základové betonové patky mohou být použity jednostupňové nebo vícestupňové, konstrukčně mohou být zhotoveny s kalichem nebo bez. Všechny typy základových patek mohou být postaveny buď jako monolitické nebo dodány a použity prefabrikované.

PÁSY

ZÁKLADOVÉ BETONOVÉ PÁSY

Betonové pásy základové mohou být provedeny po obvodu objektu nebo i jako ztužující pás napříč půdorysem, a mohou být spojeny s betonovým soklem bočního stěnového pláště. U některých jednoduchých základech může být použita betonová deska.

PILOTY

ZÁKLADOVÉ BETONOVÉ PILOTY

U nižších únosností podloží se používají piloty, zejména vrtané nebo klasické zarážené piloty. Piloty jsou ukončeny hlavou, do které je buď osazen kotevní koš, anebo jsou po betonáži a vytvrdnutí betonu osazeny chemické kotvy.