Hala pro ustájení dobytka

Specifikace haly

Pro firmu Agrokomplex Kunovice, a.s. jsme realizovali výstavbu montované stáje pro ustájení dobytka na předem připravený betonový základ. Ocelová konstrukce této haly byla vyrobena v našem výrobním podniku ve Slavíči u Hranic na Moravě. Vlastní dodávka v sobě zahrnovala kompletní ocelovou konstrukci, opláštění a zastřešení haly PUR panely včetně kompletní montáže. Po montáži ocelové konstrukce byly provedeny opravné nátěry poškozeného laku. S příslušenství a doplňků to byla dodávka a montáž světlíků, klempířských prvků, okapniček, hřebenu a oplechování všech hran montované haly. Vlastní výroba a montáž byla realizována v rozmezí měsíců květen až srpen v roce 2017.

Dodáváme  montované stáje nezateplené i zateplené. Zateplené montované haly k ustájení dobytka jsou vyrobené z rámové ocelové konstrukce a jsou opláštěné sendvičovými panely. Prosvětlení je řešeno prosvětlovacími panely nebo pásy oken po obou bočních stranách haly. Do stájí je možné instalovat odvětrání. Každá hala musí respektovat nejen potřeby a možnosti na straně investora, ale též omezení vyplývající například z legislativní, hygienické, bezpečnostní nebo požární normy.

Můžeme zajistit i následující doplňky

 • výroba konstrukce dle dodané dokumantace
 • montáž ocelové konstrukce na připravený základ
 • zastřešení ocelové konstrukce
 • opláštění montované stáje
 • okna a prosvětlovací plochy
 • ventilační otvory
 • osvětlení a elektroinstalaci
 • čelní vrata (křídlová, posuvná, rolovací)
 • boční servisní (únikové) vstupy
 • betonové podlahy
 • stájové technologie