Montovaná skladovací hala Žatec 01

Montovaná skladovací hala Adamas s.r.o. Žatec

Montovaná skladovací hala – specifikace

Montovaná skladovací hala pro firmu Adamas s.r.o. byla vyrobena a postavena v měsících únor až květen roku 2018 v průmyslovém areálu Na Astře 2445, 438 01 Žatec. Tato skladovací montovaná hala byla postavena na předem připravený betonový základ. Ocelová konstrukce této montované skladovací haly byla vyrobena v našem výrobním podniku ve Slavíči u Hranic na Moravě. Vlastní dodávka sobě zahrnovala kompletní ocelovou konstrukci skladovací haly, její výrobu a montáž. Zastřešení a opláštění haly nebylo součástí naší dodávky. Ocelová konsrukce této montované haly je tvořena sloupy které jsou vyrobeny z profilů HEA 320, vazníků z profilů HEA 300 a vaznic METSEC pozink s R15 DP1. Tato lehká kovová konstrukce skladovací haly je staticky dostatečně odolná a je navržena pro tuto větrnou a sněhovou oblast včetně dodávky statického výpočtu. Výroba a montáž a celá výstavba skladovací haly Adamas s.r.o. Žatec byla provedena v předem dohodnutém termínu a bez závad.

Zobrazit krátký video slider / video ZDE

Jsme specialisté na skladovací haly

Jako dodavatel montovaných hal víme, že každé podnikání a výrobní procesy mají rozdílné požadavky na velikost prostoru a jeho využití. Těmto požadavkům jsme přizpůsobili náš systém výroby konstrukcí a následné montáže ocelových hal. Všechny vyrobené haly optimalizujeme tak, abychom splnili všechny vaše specifické požadavky a při výstavbě minimalizovali narušení vašich podnikatelských a výrobních aktivit. Díky propracovanému systému výroby naší ocelové konstrukce lze pro maximalizaci efektivity celé montované budovy individuálně nakonfigurovat její rozměry s ohledem na vaše požadavka, prostorové a finanční možnosti. Jsme představitelem výrobců i dodavatelů různých typů zemědělských, průmyslových i skladovacích hal. Díky tomu garantujeme realizaci ve stanovených termínech, kvalitě a v krátkém čase. Průmyslové a výrobní haly dodáváme a montujeme z variabilní nosné konstrukce. Tuto tvoří ocelový skelet, opláštění a zastřešení. Vyrobené a smontované ocelové konstrukce hal jsme schopni optimalizovat dle vámi zadaných požadavků pomocí různých doplňků a technoogií.

Můžeme zajistit i následující doplňky

 • projekt pro ohlášení stavby
 • statický výpočet konstrukce haly
 • klimatizaci či vytápění dodané haly
 • technologie a technologické celky
 • okna a prosvětlovací plochy či pásy
 • ventilační otvory
 • osvětlení a elektroinstalaci
 • čelní vrata (křídlová, posuvná, rolovací)
 • boční servisní (únikové) vstupy
 • podlahu
 • zabezpečovací systémy
 • skladovací systémy
 • jeřábové dráhy
Přístavba skladu Wotan Forest, a.s. Horka u Staré Paky 01

Přístavba skladu Horka u Staré Paky

Přístavba skladu pelet – specifikace

Přístavba skladu pro firmu WOTAN FOREST, a.s. byla vyrobena a postavena v průběhu roku 2017 ve výrobním areálu firmy v Horce u Staré Paky. Součástí výstavby této montované přístavby sklade pelet bylo i provedení veškerých zemních a stavebních prací. Hlavní nosnou ocelovou konstrukci tvoří ocelové rámy sedlového tvaru v osové vzdálenosti 6,0 m. Ocelové rámy jsou navrženy jako svařované I nosníky z plechů. Rámy jsou uloženy kloubově, jsou kotveny přes patní plech pomocí závitových tyčí do základových konstrukcí. Sloupy jsou v kotvení opatřeny smykovými zarážkami. Rámy jsou propojeny trubkami. Nosnou konstrukci střechy tvoří nosný trapézový plech.

V čele haly je umístěna markýza, která je zavěšená na táhlech z trubek. Uprostřed haly je navržen světlík. Konstrukce světlíku je uložena na ocelových výměnách. Tuhost haly je v podélném směru zajištěna střešními a stěnovými ztužidly navržených z kulatiny s napínáky na tahové síly. V příčném směru je tuhost zajištěna tuhostí ocelových rámů. Ocelová konstrukce není se stávající konstrukcí spojena. Opláštění haly je navrženo ze tří stran a začíná vždy cca od 1/3 výšky haly. Opláštění je navrženo ve svislém směru a je kotveno k ocelovým paždíkům navržených z válcovaných profilů a z tenkostěnných ohýbaných nosníků Metsec. Na ocelovou konstrukci je použita ocel řady S355 a S235. Montážní přípoje jsou navržené jako šroubované. Výroba a montáž ocelové konstrukce a celá výstavba skladovací haly byla provedena v předem dohodnutém termínu a bez závad.

Zobrazit krátký video slider / video ZDE

Jsme specialisté na ocelové konstrukce

Jako dodavatel montovaných hal víme, že každé podnikání a výrobní procesy mají rozdílné požadavky na velikost prostoru a jeho využití. Těmto požadavkům jsme přizpůsobili náš systém výroby konstrukcí a následné montáže ocelových hal. Všechny vyrobené haly optimalizujeme tak, abychom splnili všechny vaše specifické požadavky a při výstavbě minimalizovali narušení vašich podnikatelských a výrobních aktivit. Díky propracovanému systému výroby naší ocelové konstrukce lze pro maximalizaci efektivity celé montované budovy individuálně nakonfigurovat její rozměry s ohledem na vaše požadavka, prostorové a finanční možnosti. Jsme představitelem výrobců i dodavatelů různých typů zemědělských, průmyslových i skladovacích hal. Díky tomu garantujeme realizaci ve stanovených termínech, kvalitě a v krátkém čase. Průmyslové a výrobní haly dodáváme a montujeme z variabilní nosné konstrukce. Tuto tvoří ocelový skelet, opláštění a zastřešení. Vyrobené a smontované ocelové konstrukce hal jsme schopni optimalizovat dle vámi zadaných požadavků pomocí různých doplňků a technoogií.

Web Morkus Morava s.r.o. www.morkus-morava.cz

Můžeme zajistit i následující doplňky

 • projekt pro ohlášení stavby
 • statický výpočet konstrukce haly
 • klimatizaci či vytápění dodané haly
 • technologie a technologické celky
 • okna a prosvětlovací plochy či pásy
 • ventilační otvory
 • osvětlení a elektroinstalaci
 • čelní vrata (křídlová, posuvná, rolovací)
 • boční servisní (únikové) vstupy
 • podlahu
 • zabezpečovací systémy
 • skladovací systémy
 • jeřábové dráhy
Tenisová hala AHL TECH s.r.o. Kopřivnice 01

Tenisová hala AHL TECH s.r.o. Kopřivnice

Tenisová hala a její specifikace

Tenisová hala pro firmu AHL TECH s.r.o. byla vyrobena a postavena v průběhu roku 2017 v bývalém výrobním areálu firmy Tatra Kopřivnice. Součástí výstavby tenisové haly bylo i provedení veškerých zemních a stavebních prací. Ocelová konstrukce této tenisové haly byla vyrobena v našem výrobním podniku ve Slavíči u Hranic na Moravě. Vlastní dodávka sobě zahrnovala kompletní ocelovou konstrukci tenisové haly, její výrobu a montáž na námi postavené základy. Tenisová hala a veškeré stavební práce byly prováděny po devastujícím požáru v této průmyslové oblasti. Po dokončení montáže ocelové konstrukce sportovní haly byly provedeny veškeré zednické práce, zastřešení konstrukce haly, montáž hromosvodů, klempířských prvků, světlíků, okapniček, hřebenu sportovní haly, klimatizace, vytápění, všech vestaveb. Výroba a montáž ocelové konstrukce a vlastní výstavba byly provedeny v předem dohodnutém termínu a bez závad.

Zobrazit krátký video slider ZDE

Jsme specialisté na ocelové konstrukce

Jako dodavatel montovaných hal víme, že každé podnikání a výrobní procesy mají rozdílné požadavky na velikost prostoru a jeho využití. Těmto požadavkům jsme přizpůsobili náš systém výroby konstrukcí a následné montáže ocelových hal. Všechny vyrobené haly optimalizujeme tak, abychom splnili všechny vaše specifické požadavky a při výstavbě minimalizovali narušení vašich podnikatelských a výrobních aktivit. Díky propracovanému systému výroby naší ocelové konstrukce lze pro maximalizaci efektivity celé montované budovy individuálně nakonfigurovat její rozměry s ohledem na vaše požadavka, prostorové a finanční možnosti. Jsme představitelem výrobců i dodavatelů různých typů zemědělských, průmyslových i skladovacích hal. Díky tomu garantujeme realizaci ve stanovených termínech, kvalitě a v krátkém čase. Průmyslové a výrobní haly dodáváme a montujeme z variabilní nosné konstrukce. Tuto tvoří ocelový skelet, opláštění a zastřešení. Vyrobené a smontované ocelové konstrukce hal jsme schopni optimalizovat dle vámi zadaných požadavků pomocí různých doplňků a technoogií.

Můžeme zajistit i následující doplňky

 • projekt pro ohlášení stavby
 • statický výpočet konstrukce haly
 • klimatizaci či vytápění dodané haly
 • technologie a technologické celky
 • okna a prosvětlovací plochy či pásy
 • ventilační otvory
 • osvětlení a elektroinstalaci
 • čelní vrata (křídlová, posuvná, rolovací)
 • boční servisní (únikové) vstupy
 • podlahu
 • zabezpečovací systémy
 • skladovací systémy
 • jeřábové dráhy
Výrobní hala Hric Kopřivnice 01

Výrobní hala pro Michala Hrice Kopřivnice

Výrobní hala a její specifikace

Výrobní hala pro firmu Hric byla vyrobena a postavena v průběhu roku 2017 v bývalém výrobním areálu firmy Tatra Kopřivnice. Součástí výstavby výrobní a skladovací haly bylo i provedení veškerých zemních a stavebních prací. Ocelová konstrukce této průmyslové haly byla vyrobena v našem výrobním podniku ve Slavíči u Hranic na Moravě. Vlastní dodávka sobě zahrnovala kompletní ocelovou konstrukci výrobní haly, její výrobu a montáž na námi postavené základy. Výrobně skladovací hala a veškeré stavební práce byly prováděny po devastujícím požáru v této průmyslové oblasti. Po dokončení montáže ocelové konstrukce výrobní haly byly provedeny veškeré zednické práce, zastřešení konstrukce haly, montáž hromosvodů, klempířských prvků, světlíků, okapniček. Tato montovaná výrobní hala byla dodána včetně vestavby administrativních prostor, vstupních dveří, sekčních vrat, hřebenových světlíků a vytápění a vzduchotechniky. Výroba a montáž ocelové konstrukce a celá výstavba průmyslové haly byla provedena v předem dohodnutém termínu a bez závad.

Zobrazit krátký video slider ZDE

Jsme specialisté na ocelové konstrukce

Jako dodavatel montovaných hal víme, že každé podnikání a výrobní procesy mají rozdílné požadavky na velikost prostoru a jeho využití. Těmto požadavkům jsme přizpůsobili náš systém výroby konstrukcí a následné montáže ocelových hal. Všechny vyrobené haly optimalizujeme tak, abychom splnili všechny vaše specifické požadavky a při výstavbě minimalizovali narušení vašich podnikatelských a výrobních aktivit. Díky propracovanému systému výroby naší ocelové konstrukce lze pro maximalizaci efektivity celé montované budovy individuálně nakonfigurovat její rozměry s ohledem na vaše požadavka, prostorové a finanční možnosti. Jsme představitelem výrobců i dodavatelů různých typů zemědělských, průmyslových i skladovacích hal. Díky tomu garantujeme realizaci ve stanovených termínech, kvalitě a v krátkém čase. Průmyslové a výrobní haly dodáváme a montujeme z variabilní nosné konstrukce. Tuto tvoří ocelový skelet, opláštění a zastřešení. Vyrobené a smontované ocelové konstrukce hal jsme schopni optimalizovat dle vámi zadaných požadavků pomocí různých doplňků a technoogií.

Můžeme zajistit i následující doplňky

 • projekt pro ohlášení stavby
 • statický výpočet konstrukce haly
 • klimatizaci či vytápění dodané haly
 • technologie a technologické celky
 • okna a prosvětlovací plochy či pásy
 • ventilační otvory
 • osvětlení a elektroinstalaci
 • čelní vrata (křídlová, posuvná, rolovací)
 • boční servisní (únikové) vstupy
 • podlahu
 • zabezpečovací systémy
 • skladovací systémy
 • jeřábové dráhy
Ocelová konstrukce stáje Hora s.r.o. 01

Konstrukce stáje Hora s.r.o. výroba a montáž

Specifikace konstrukce stáje

Pro firmu Hora s.r.o. jsme v létě roku 2017 realizovali výrobu a výstavbu ocelové konstrukce stáje v areálu firmy Rynagro, Ratibořské hory. Součástí této dodávky nebylo provedení zemních a stavebních prací. Ocelová konstrukce této skladovací haly byla vyrobena v našem výrobním podniku ve Slavíči u Hranic na Moravě. Vlastní dodávka sobě zahrnovala kompletní ocelovou konstrukci, její výrobu a montáž na předem připravené betonové patky. Plachtové opláštění nebylo součástí prováděných prací. Po dokončení montáže ocelové konstrukce stáje byla provedena montáž střešní krytiny cembrit a uzemnění, hromosvodů, klempířských prvků, okapniček, hřebenu montované haly. Výroba a montáž ocelové konstrukce stáje byla provedena v předem dohodnutém termínu a bez závad.

Zobrazit krátký video slider ZDE

Jsme specialisté na ocelové konstrukce

Jako dodavatel montovaných hal víme, že každé podnikání a výrobní procesy mají rozdílné požadavky na velikost prostoru a jeho využití. Těmto požadavkům jsme přizpůsobili náš systém výroby konstrukcí a následné montáže ocelových hal. Všechny vyrobené haly optimalizujeme tak, abychom splnili všechny vaše specifické požadavky a při výstavbě minimalizovali narušení vašich podnikatelských a výrobních aktivit. Díky propracovanému systému výroby naší ocelové konstrukce lze pro maximalizaci efektivity celé montované budovy individuálně nakonfigurovat její rozměry s ohledem na vaše požadavka, prostorové a finanční možnosti. Jsme představitelem výrobců i dodavatelů různých typů zemědělských, průmyslových i skladovacích hal. Díky tomu garantujeme realizaci ve stanovených termínech, kvalitě a v krátkém čase. Průmyslové a výrobní haly dodáváme a montujeme z variabilní nosné konstrukce. Tuto tvoří ocelový skelet, opláštění a zastřešení. Vyrobené a smontované ocelové konstrukce hal jsme schopni optimalizovat dle vámi zadaných požadavků pomocí různých doplňků a technoogií.

Můžeme zajistit i následující doplňky

 • projekt pro ohlášení stavby
 • statický výpočet konstrukce haly
 • klimatizaci či vytápění dodané haly
 • technologie a technologické celky
 • okna a prosvětlovací plochy či pásy
 • ventilační otvory
 • osvětlení a elektroinstalaci
 • čelní vrata (křídlová, posuvná, rolovací)
 • boční servisní (únikové) vstupy
 • podlahu
 • zabezpečovací systémy
 • skladovací systémy
 • jeřábové dráhy
Hala pro technologie posklizňové linky Sedlaček 01

Montovaná hala pro technologie posklizňové linky Sedláček

Specifikace haly

V létě roku 2016 jsme pro soukromého zemědělce Michala Sedláčka zrealizovali výstavbu kompletní posklizňové linky na obilí v Osíku. Součástí výstavby této posklizňové linky byla i výroba, dodávka a montáž ocelové montované haly pro umístění technologií příjmu a výdeje zrnin této posklizňové linky. Tato ocelová konstrukce technologické haly o rozměrech 16 x 12 x 8,5 m byla vyrobena v našem výrobním podniku ve Slavíči u Hranic na Moravě. Vlastní výstavba montované haly pro posklizňové technologie v sobě zahrnovala kompletní dodávku a montáž ocelové konstrukce, včetně povrchové úpravy, opláštění haly trapézovým plechem, zastřešení střechy trapézovým plechem. S příslušenství a doplňků v sobě zakázka zahrnovala dodávku a montáž sekčních vrat, dveří, uzemnění, hromosvodů, všech klempířských prvků a přechodových prvků, okapniček, střešního hřebenu a oplechování všech hran montované haly.

Jako dodavatel montovaných hal víme, že každé podnikání a výrobní procesy mají rozdílné požadavky na velikost prostoru a jeho využití. Těmto požadavkům jsme přizpůsobili náš systém výroby a následné montáže ocelových hal. Zemědělské haly optimalizujeme tak, abychom splnili vaše specifické požadavky a při výstavbě minimalizovali narušení vašich aktivit. Díky propracovanému systému výroby ocelové konstrukce lze pro maximalizaci efektivity celé budovy individuálně nakonfigurovat její rozměry s ohledem na vaše prostorové a finanční možnosti. Jsme představitelem výrobců i dodavatelů zemědělských hal. Díky tomu garantujeme realizaci ve stanovených termínech, kvalitě a v krátkém čase. Zemědělské haly dodáváme a montujeme z variabilní nosné konstrukce. Tuto tvoří ocelový skelet, opláštění a zastřešení. Pro využití v zemědělství kombinujeme nejrůznější typy ocelových konstrukcí od příhradových až po rámové.

Můžeme zajistit i následující doplňky

 • projekt pro ohlášení stavby
 • klimatizaci či vytápění dodané haly
 • okna a prosvětlovací plochy či pásy
 • ventilační otvory
 • osvětlení a elektroinstalaci
 • čelní vrata (křídlová, posuvná, rolovací)
 • boční servisní (únikové) vstupy
 • podlahu
 • zabezpečovací systémy
 • skladovací systémy
 • jeřábové dráhy
Jezdecká hala Lhotka 01

Jezdecká montovaná hala ve Lhotce

Specifikace haly

V prvním čtvrtletí roku 2017 jsme pro firmu Equality s.r.o. zrealizovali výstavbu montované, ocelové, jezdecké haly v Lhotce u Přerova a to na předem připravený betonový základ. Tato ocelová konstrukce jezdecké haly byla vyrobena v našem výrobním podniku ve Slavíči u Hranic na Moravě. Vlastní dodávka jízdárny sobě zahrnovala kompletní dodávku a montáž ocelové konstrukce, včetně povrchové úpravy, opláštění haly trapézovým plechem a zastřešení střechy trapézovým plechem S příslušenství a doplňků v sobě zakázka zahrnovala dodávku a montáž stěnových prosvětlovacích pásů, všech klempířských prvků a přechodových prvků, okapniček, střešního hřebenu, uzemnění, hromosvodů a oplechování všech hran montované jezdecké haly.

Konstrukce montované haly jízdárny je tvořena příhradovou nebo bez příhradovou konstrukcí nebo jejich kombinací, plnostěnnými sloupy a příhradovými vazníky. Svými vlastnostmi je jezdecká hala dimenzována na potřebné sněhové a větrové oblasti. To znamená že námi dodávané ocelové konstrukce hal lze dodat a namontovat do jakékoli sněhové a větrové oblasti. Velikost i tvar jízdárny si můžete navolit dle vlastních potřeb a zajistit tak příjemné prostředí jak pro koně, tak i pro jezdce a návštěvníky. Díky našemu modulárnímu systému konstrukce, hala nabízí širokou škálu využití s řadu možností a variací.

Můžeme zajistit i následující doplňky

 • projekt pro ohlášení stavby
 • klimatizaci  haly
 • vytápění haly
 • okna a prosvětlovací plochy
 • ventilační otvory
 • osvětlení a elektroinstalaci
 • čelní vrata (křídlová, posuvná, rolovací)
 • boční servisní (únikové) vstupy
 • podlahu
 • zabezpečovací systém
Montovaná snášková hala Markovice 01

Montovaná ocelová hala pro chov nosnic Markovice

Specifikace haly

Pro firmu Unikom a.s. jsme měsících duben až červen 2017 realizovali výstavbu snáškové, montované haly v Markovicích. Ocelová konstrukce haly o rozměrech 77x22x9,5m byla navržena a vyrobena v našem výrobním podniku ve Slavíči u Hranic na Moravě. Vlastní dodávka sobě zahrnovala výrobu a montáž ocelové konstrukce montované haly, dodávku a montáž zastřešení PUR panely a dodávku a montáž opláštění haly PUR panely. Kotvení konstrukce haly bylo provedeno na předem připravený základ. Poměrně lehká kovová konstrukce snáškové haly je staticky dostatečně odolná a je navržena pro tuto větrnou a sněhovou oblast. Součástí stavebních prací byla i výstavba betonové podlahy a vestavěných ocelových plošin pro umístění technologíí. Montážní práce zhrnovaly i dodávku a montáž všech klempířských prvků, uzemnění, hromosvodů, větracích otvů, oken, dveří a sekčních vrat. Hala je používána pro chov snáškových slepic.

Tyto haly jsou obdobou klasických skladových montovaných hal. Pro využití v zemědělství kombinujeme nejrůznější typy ocelových konstrukcí od příhradových až po rámové, a to vždy s volnou vnitřní dispozicí pro maximální hospodářské využití zastavěné plochy. Zemědělské haly musí splňovat přísné normy pro skladování plodin a chov zvířat. Montované sklady slouží pro zemědělce k uskladnění zemědělských komodit a dle typu a nároků na skladování jednotlivých plodin jsou tyto sklady buď zateplené nebo nezateplené. Do zateplených zemědělských skladů doporučujeme použít rámovou ocelovou konstrukci opláštěnou sendvičovými panely. Takto zateplená hala je ekonomicky nenáročná a je rychle smontovaná.

Můžeme zajistit i následující doplňky

 • projekt pro ohlášení stavby
 • klimatizaci  haly
 • vytápění haly
 • okna a prosvětlovací plochy
 • ventilační otvory
 • osvětlení a elektroinstalaci
 • čelní vrata (křídlová, posuvná, rolovací)
 • boční servisní (únikové) vstupy
 • podlahu
 • zabezpečovací systém
Renovovaná skladovací hala Petřvald 01

Renovovaná skladovací montovaná hala Petřvald

Specifikace haly

Pro firmu Moravan a.s. jsme měsících březen až červenec 2017 realizovali výstavbu renovované, skladovací, montované haly v Petřvaldu. Ocelová konstrukce haly o rozměrech 72x18x10m byla renovována a dokompletována v našem výrobním podniku ve Slavíči u Hranic na Moravě. Vlastní dodávka sobě zahrnovala veškeré zemní práce včetně výstavby základů, kompletní renovaci, nástřik 3 vrstvami barvy  a montáž ocelové konstrukce, dodávku a montáž trapézového zastřešení a dodávku a montáž opláštění haly trapézovými plechy. Součástí stavebních prací byla i výstavba betonové podlahy, vsakovací nádrže s kanalizací, podpěrných stěn. Montážní práce zhrnovaly i dodávku a montáž všech klempířských prvků, uzemnění, hromosvodů, prosvětlovacích pásů, dveří a sekčních vrat. Hala je používána pro uskladnění zrnin a obilí.

Jako dodavatel montovaných hal víme, že každé podnikání a výrobní procesy mají rozdílné požadavky na velikost prostoru a jeho využití. Těmto požadavkům jsme přizpůsobili náš systém výroby a následné montáže ocelových hal. Skladovací haly optimalizujeme tak, abychom splnili vaše specifické požadavky a při výstavbě minimalizovali narušení vašich aktivit. Díky propracovanému systému výroby ocelové konstrukce lze pro maximalizaci efektivity celé budovy individuálně nakonfigurovat její rozměry s ohledem na vaše prostorové a finanční možnosti. Jsme představitelem výrobců i dodavatelů skladovacích hal. Díky tomu garantujeme realizaci ve stanovených termínech, kvalitě a v krátkém čase. Zemědělské a skladovací haly dodáváme a montujeme z variabilní nosné konstrukce. Tuto tvoří ocelový skelet, opláštění a zastřešení.

Můžeme zajistit i následující doplňky

 • projekt pro ohlášení stavby
 • klimatizaci  haly
 • vytápění haly
 • okna a prosvětlovací plochy
 • ventilační otvory
 • osvětlení a elektroinstalaci
 • čelní vrata (křídlová, posuvná, rolovací)
 • boční servisní (únikové) vstupy
 • podlahu
 • zabezpečovací systém
Skladovací hala KWD Bohemia Dobrovice 01th

Montovaná skladovací hala Dobrovice

Specifikace haly

Pro firmu KWD Bohemia, s.r.o. jsme měsících září až prosinec 2017 realizovali výstavbu montované plachtové skladovací haly v Dobrovicích. Pozinkovaná ocelová konstrukce haly o rozměrech 65x60x14m byla vyrobena v našem výrobním podniku ve Slavíči u Hranic na Moravě. Vlastní dodávka sobě zahrnovala pilotové založení stavby, kompletní výrobu a montáž ocelové konstrukce, dodávku a montáž plachtového zastřešení a dodávku a montáž opláštění haly trapézovými plechy s PUR pěnou.

Středová výška haly je 14m, výška na stranách je 4m, minimální podjezdná výška je 4,2 m, rozpon modulů je 3,75 m, vnitřní rozpon mezi sloupy je 15, hala se skládá ze 16 modulů o celkové délce 60m. Zastřešení konstrukce haly je z plachty 900g/m2 která je rozdělena po jednotlivých modulech do kedrů. Tento způsob zastešení umožňuje jednoduší výměnu při poškození některého z dílců.

Po celém obvodu haly (mimo vrat) jsou vytažené betonové obruby 300mm nad úroveň přilehlé komunikace. Skladovací plachtová hala je osazena čtyřmi vraty v boční části opláštění. Součástí výstavby byla i dodávka 4 ks ventilátorů pro vyloučení kondenzace vzdušné vlhkosti na stěnách a plachtovém zastřešení.

Můžeme zajistit i následující doplňky

 • projekt pro ohlášení stavby
 • klimatizaci  haly
 • vytápění haly
 • okna a prosvětlovací plochy
 • ventilační otvory
 • osvětlení a elektroinstalaci
 • čelní vrata (křídlová, posuvná, rolovací)
 • boční servisní (únikové) vstupy
 • podlahu
 • zabezpečovací systém