Montovaná ocelová hala pro chov nosnic Markovice

Specifikace haly

Pro firmu Unikom a.s. jsme měsících duben až červen 2017 realizovali výstavbu snáškové, montované haly v Markovicích. Ocelová konstrukce haly o rozměrech 77x22x9,5m byla navržena a vyrobena v našem výrobním podniku ve Slavíči u Hranic na Moravě. Vlastní dodávka sobě zahrnovala výrobu a montáž ocelové konstrukce montované haly, dodávku a montáž zastřešení PUR panely a dodávku a montáž opláštění haly PUR panely. Kotvení konstrukce haly bylo provedeno na předem připravený základ. Poměrně lehká kovová konstrukce snáškové haly je staticky dostatečně odolná a je navržena pro tuto větrnou a sněhovou oblast. Součástí stavebních prací byla i výstavba betonové podlahy a vestavěných ocelových plošin pro umístění technologíí. Montážní práce zhrnovaly i dodávku a montáž všech klempířských prvků, uzemnění, hromosvodů, větracích otvů, oken, dveří a sekčních vrat. Hala je používána pro chov snáškových slepic.

Tyto haly jsou obdobou klasických skladových montovaných hal. Pro využití v zemědělství kombinujeme nejrůznější typy ocelových konstrukcí od příhradových až po rámové, a to vždy s volnou vnitřní dispozicí pro maximální hospodářské využití zastavěné plochy. Zemědělské haly musí splňovat přísné normy pro skladování plodin a chov zvířat. Montované sklady slouží pro zemědělce k uskladnění zemědělských komodit a dle typu a nároků na skladování jednotlivých plodin jsou tyto sklady buď zateplené nebo nezateplené. Do zateplených zemědělských skladů doporučujeme použít rámovou ocelovou konstrukci opláštěnou sendvičovými panely. Takto zateplená hala je ekonomicky nenáročná a je rychle smontovaná.

Můžeme zajistit i následující doplňky

  • projekt pro ohlášení stavby
  • klimatizaci  haly
  • vytápění haly
  • okna a prosvětlovací plochy
  • ventilační otvory
  • osvětlení a elektroinstalaci
  • čelní vrata (křídlová, posuvná, rolovací)
  • boční servisní (únikové) vstupy
  • podlahu
  • zabezpečovací systém