Renovovaná skladovací montovaná hala Petřvald

Specifikace haly

Pro firmu Moravan a.s. jsme měsících březen až červenec 2017 realizovali výstavbu renovované, skladovací, montované haly v Petřvaldu. Ocelová konstrukce haly o rozměrech 72x18x10m byla renovována a dokompletována v našem výrobním podniku ve Slavíči u Hranic na Moravě. Vlastní dodávka sobě zahrnovala veškeré zemní práce včetně výstavby základů, kompletní renovaci, nástřik 3 vrstvami barvy  a montáž ocelové konstrukce, dodávku a montáž trapézového zastřešení a dodávku a montáž opláštění haly trapézovými plechy. Součástí stavebních prací byla i výstavba betonové podlahy, vsakovací nádrže s kanalizací, podpěrných stěn. Montážní práce zhrnovaly i dodávku a montáž všech klempířských prvků, uzemnění, hromosvodů, prosvětlovacích pásů, dveří a sekčních vrat. Hala je používána pro uskladnění zrnin a obilí.

Jako dodavatel montovaných hal víme, že každé podnikání a výrobní procesy mají rozdílné požadavky na velikost prostoru a jeho využití. Těmto požadavkům jsme přizpůsobili náš systém výroby a následné montáže ocelových hal. Skladovací haly optimalizujeme tak, abychom splnili vaše specifické požadavky a při výstavbě minimalizovali narušení vašich aktivit. Díky propracovanému systému výroby ocelové konstrukce lze pro maximalizaci efektivity celé budovy individuálně nakonfigurovat její rozměry s ohledem na vaše prostorové a finanční možnosti. Jsme představitelem výrobců i dodavatelů skladovacích hal. Díky tomu garantujeme realizaci ve stanovených termínech, kvalitě a v krátkém čase. Zemědělské a skladovací haly dodáváme a montujeme z variabilní nosné konstrukce. Tuto tvoří ocelový skelet, opláštění a zastřešení.

Můžeme zajistit i následující doplňky

  • projekt pro ohlášení stavby
  • klimatizaci  haly
  • vytápění haly
  • okna a prosvětlovací plochy
  • ventilační otvory
  • osvětlení a elektroinstalaci
  • čelní vrata (křídlová, posuvná, rolovací)
  • boční servisní (únikové) vstupy
  • podlahu
  • zabezpečovací systém