Montovaná hala pro technologie posklizňové linky Sedláček

Specifikace haly

V létě roku 2016 jsme pro soukromého zemědělce Michala Sedláčka zrealizovali výstavbu kompletní posklizňové linky na obilí v Osíku. Součástí výstavby této posklizňové linky byla i výroba, dodávka a montáž ocelové montované haly pro umístění technologií příjmu a výdeje zrnin této posklizňové linky. Tato ocelová konstrukce technologické haly o rozměrech 16 x 12 x 8,5 m byla vyrobena v našem výrobním podniku ve Slavíči u Hranic na Moravě. Vlastní výstavba montované haly pro posklizňové technologie v sobě zahrnovala kompletní dodávku a montáž ocelové konstrukce, včetně povrchové úpravy, opláštění haly trapézovým plechem, zastřešení střechy trapézovým plechem. S příslušenství a doplňků v sobě zakázka zahrnovala dodávku a montáž sekčních vrat, dveří, uzemnění, hromosvodů, všech klempířských prvků a přechodových prvků, okapniček, střešního hřebenu a oplechování všech hran montované haly.

Jako dodavatel montovaných hal víme, že každé podnikání a výrobní procesy mají rozdílné požadavky na velikost prostoru a jeho využití. Těmto požadavkům jsme přizpůsobili náš systém výroby a následné montáže ocelových hal. Zemědělské haly optimalizujeme tak, abychom splnili vaše specifické požadavky a při výstavbě minimalizovali narušení vašich aktivit. Díky propracovanému systému výroby ocelové konstrukce lze pro maximalizaci efektivity celé budovy individuálně nakonfigurovat její rozměry s ohledem na vaše prostorové a finanční možnosti. Jsme představitelem výrobců i dodavatelů zemědělských hal. Díky tomu garantujeme realizaci ve stanovených termínech, kvalitě a v krátkém čase. Zemědělské haly dodáváme a montujeme z variabilní nosné konstrukce. Tuto tvoří ocelový skelet, opláštění a zastřešení. Pro využití v zemědělství kombinujeme nejrůznější typy ocelových konstrukcí od příhradových až po rámové.

Můžeme zajistit i následující doplňky

 • projekt pro ohlášení stavby
 • klimatizaci či vytápění dodané haly
 • okna a prosvětlovací plochy či pásy
 • ventilační otvory
 • osvětlení a elektroinstalaci
 • čelní vrata (křídlová, posuvná, rolovací)
 • boční servisní (únikové) vstupy
 • podlahu
 • zabezpečovací systémy
 • skladovací systémy
 • jeřábové dráhy