Skladovací hala Aqua Morava s.r.o. Kopřivnice 01

Skladovací hala Aqua Morava a.s. Kopřivnice

Skladovací hala a její specifikace

Skladovací hala pro firmu AQUA MORAVA, a.s. byla vyrobena a postavena v průběhu roku 2017 v bývalém výrobním areálu firmy Tatra Kopřivnice. Součástí výstavby výrobní a skladovací haly bylo i provedení veškerých zemních a stavebních prací. Ocelová konstrukce této skladovací haly byla vyrobena v našem výrobním podniku ve Slavíči u Hranic na Moravě. Vlastní dodávka sobě zahrnovala kompletní ocelovou konstrukci průmyslové haly, její výrobu a montáž na námi postavené základy. Výrobně skladovací hala a veškeré stavební práce byly prováděny po devastujícím požáru v této průmyslové oblasti. Po dokončení montáže ocelové konstrukce skladovací haly byly provedeny veškeré zednické práce, zastřešení konstrukce haly, montáž hromosvodů, klempířských prvků, světlíků, okapniček. Tato montovaná výrobní hala byla dodána včetně vestavby administrativních prostor, vstupních dveří, sekčních vrat, hřebenových světlíků a vytápění a vzduchotechniky. Výroba a montáž ocelové konstrukce a celá výstavba průmyslové haly byla provedena v předem dohodnutém termínu a bez závad.

Zobrazit krátký video slider ZDE

Jsme specialisté na ocelové konstrukce

Jako dodavatel montovaných hal víme, že každé podnikání a výrobní procesy mají rozdílné požadavky na velikost prostoru a jeho využití. Těmto požadavkům jsme přizpůsobili náš systém výroby konstrukcí a následné montáže ocelových hal. Všechny vyrobené haly optimalizujeme tak, abychom splnili všechny vaše specifické požadavky a při výstavbě minimalizovali narušení vašich podnikatelských a výrobních aktivit. Díky propracovanému systému výroby naší ocelové konstrukce lze pro maximalizaci efektivity celé montované budovy individuálně nakonfigurovat její rozměry s ohledem na vaše požadavka, prostorové a finanční možnosti. Jsme představitelem výrobců i dodavatelů různých typů zemědělských, průmyslových i skladovacích hal. Díky tomu garantujeme realizaci ve stanovených termínech, kvalitě a v krátkém čase. Průmyslové a výrobní haly dodáváme a montujeme z variabilní nosné konstrukce. Tuto tvoří ocelový skelet, opláštění a zastřešení. Vyrobené a smontované ocelové konstrukce hal jsme schopni optimalizovat dle vámi zadaných požadavků pomocí různých doplňků a technoogií.

Můžeme zajistit i následující doplňky

 • projekt pro ohlášení stavby
 • statický výpočet konstrukce haly
 • klimatizaci či vytápění dodané haly
 • technologie a technologické celky
 • okna a prosvětlovací plochy či pásy
 • ventilační otvory
 • osvětlení a elektroinstalaci
 • čelní vrata (křídlová, posuvná, rolovací)
 • boční servisní (únikové) vstupy
 • podlahu
 • zabezpečovací systémy
 • skladovací systémy
 • jeřábové dráhy
Montovaná výrobní hala Slavíč 01

Montovaná výrobní hala Slavíč

Specifikace haly

Ve Slavíči u Hranic na Moravě se realizovala výstavba ocelové, montované výrobní haly včetně všech zemních a stavebních prací. Ocelová výrobní hala se osazena průmyslovým mostovým jeřábem, administrativní přístavbou, tryskacím boxem a lakovací a vysoušecí kabinou. Vlastní dodávka, montáž a výstavba výrobní haly v sobě zahrnovala kompletní výstavbu základů, montáž ocelové konstrukce, opláštění a zastřešení haly PUR panely včetně zapojení všech energetických sítí a rozvodů. V průmysdlové hale jsou namontovány dva kusy rolovacích vrat, kompletní technologie odsávání(vzduchotechnika) a systém topení. S dalšího příslušenství a doplňků to byla dodávka a montáž světlíků, klempířských prvků, okapniček, střešního hřebenu a oplechování všech hran ocelové montované haly, všech oken, vstupních i únikových dveří.

Příslušenství haly

 • mostový jeřáb
 • vytápění haly
 • okna a prosvětlovací plochy
 • ventilační otvory
 • osvětlení a elektroinstalace
 • 3 x vrata rolovací
 • boční servisní (únikové) vstupy
 • betonová podlaha
 • zabezpečovací systém
Ocelová skladovací hala Biomac 2 - I 05

Skladovací hala Biomac 18 x 54 m

Specifikace haly

Pro firmu Biomac s.r.o. jsme realizovali v roce 2015 výstavbu montované skladovací haly v Olomouci a to na předem připravený betonový základ. Ocelová konstrukce této skladovací haly byla vyrobena v našem mateřském výrobním podniku ve Slavíči u Hranic na Moravě. Vlastní dodávka montované haly v sobě zahrnovala kompletní ocelovou konstrukci, opláštění a zastřešení haly PUR panely včetně provedení kompletní montáže konstrukce i opláštění haly. Po vlastní stavbě ocelové konstrukce, před montáží zastření a opláštění, byly provedeny opravné nátěry poškozeného laku konstrukční prvků. S příslušenství a doplňků se u této zakázky jednalo o dodávku a montáž světlíků, klempířských prvků, okapniček, hřebenu a oplechování všech hran montované ocelové haly.

Můžeme zajistit i následující doplňky

 • projekt pro ohlášení stavby
 • klimatizaci dodané haly
 • okna a prosvětlovací plochy
 • ventilační otvory
 • osvětlení a elektroinstalaci
 • čelní vrata (křídlová, posuvná, rolovací)
 • boční servisní (únikové) vstupy
 • podlahu
 • zabezpečovací systém
Skladovací montovaná hala Biomac I - 01

Ocelová skladovací hala Biomac 18 x 24 m

Specifikace haly

V polovině roku 2015 jsme pro firmu Biomac s.r.o. zrealizovali výstavbu montované, ocelové, skladovací haly v Olomouci a to na předem připravený betonový základ. Tato ocelová konstrukce skladovací haly byla vyrobena v našem výrobním podniku ve Slavíči u Hranic na Moravě. Vlastní dodávka skladovací haly sobě zahrnovala kompletní dodávku a montáž ocelové konstrukce, přístavku, opláštění haly PUR panely, zastřešení střechy a přístavku trapézovým plechem včetně výroby a montáže tohoto přístěnku. S příslušenství a doplňků v sobě zakázka zahrnovala dodávku a montáž střešních světlíků, všech klempířských prvků a přechodových prvků, okapniček, střešního hřebenu a oplechování všech hran montované haly. Tyto montované haly jsme schopni vybavit skladovacími systémy a dalšími technologiemi k naskladnění a vyskladnění materiálu či zboží.

Jako dodavatel montovaných hal víme, že každé podnikání a výrobní procesy mají rozdílné požadavky na velikost prostoru a jeho využití. Těmto požadavkům jsme přizpůsobili náš systém výroby a následné montáže ocelových hal. Skladovací haly optimalizujeme tak, abychom splnili vaše specifické požadavky a při výstavbě minimalizovali narušení vašich aktivit. Díky propracovanému systému výroby ocelové konstrukce lze pro maximalizaci efektivity celé budovy individuálně nakonfigurovat její rozměry s ohledem na vaše prostorové a finanční možnosti.

Můžeme zajistit i následující doplňky

 • projekt pro ohlášení stavby
 • klimatizaci dodané montované haly
 • okna a prosvětlovací plochy haly
 • ventilační otvory a prostupy haly
 • osvětlení a elektroinstalaci montované haly
 • čelní vrata skladovací haly(křídlová, posuvná, rolovací)
 • boční servisní (únikové) vstupy do haly
 • podlahu skladovací haly
 • zabezpečovací systémy
Montovaná skaldovací hala Střelice H 01

Montovaná skladovací hala Střelice s přístřeškem

Specifikace haly

Pro firmu Haifa Design s.r.o. jsme realizovali výstavbu montované skladovací haly včetně ocelového přístřešku ve Střelicích na předem připravený betonový základ. Ocelová konstrukce této haly byla vyrobena v našem výrobním podniku ve Slavíči u Hranic na Moravě. Vlastní dodávka sobě zahrnovala kompletní ocelovou konstrukci, opláštění a zastřešení haly PUR panely včetně kompletní montáže haly a ocelového přístřešku. Po montáži ocelové konstrukce byly provedeny opravné nátěry poškozeného laku. S příslušenství a doplňků to byla dodávka a montáž světlíků, klempířských prvků, okapniček, hřebenu a oplechování všech hran montované haly. Tyto montované haly jsme schopni vybavit skladovacími systémy a dalšími technologiemi k naskladnění a vyskladnění materiálu či zboží.

Jako dodavatel montovaných hal víme, že každé podnikání a výrobní procesy mají rozdílné požadavky na velikost prostoru a jeho využití. Těmto požadavkům jsme přizpůsobili náš systém výroby a následné montáže ocelových hal. Skladovací haly optimalizujeme tak, abychom splnili vaše specifické požadavky a při výstavbě minimalizovali narušení vašich aktivit. Díky propracovanému systému výroby ocelové konstrukce lze pro maximalizaci efektivity celé budovy individuálně nakonfigurovat její rozměry s ohledem na vaše prostorové a finanční možnosti.

Můžeme zajistit i následující doplňky

 • projekt pro ohlášení stavby
 • klimatizaci montované haly
 • okna a prosvětlovací plochy skladovací haly
 • ventilační otvory do opláštění haly
 • osvětlení a elektroinstalaci skladové haly
 • dodáme a namontujeme čelní halová vrata (křídlová, posuvná, rolovací)
 • boční servisní (únikové) vstupy do haly
 • podlahu skladovací haly
 • zabezpečovací systémy a další technologie
Ocelový přístřešek KWD Bohemia G - 01

Ocelový přístřešek KWD Bohemia s.r.o.

Montovaný přístřešek

Pro firmu KWD Bohemia s.r.o. jsme realizovali výstavbu ocelové přístřešku o rozměrech v Olomouci na předem připravený betonový základ. Ocelová konstrukce přístřešku byla vyrobena v našem výrobním podniku ve Slavíči u Hranic na Moravě.

Specifikace přístřešku

Ocelový přístřešek má osové rozměry 16×60,32m s bočními přesahy 1,0 a 1,4m. Ocelová konstrukce je z válcovaných nosníků natřená, vaznice jsou z vysokopevnostní pozinkované oceli. Navrhli jsme a zhotovili ocelovou konstrukci, dle norem ČSN EN, projektová dokumentace a statickýko výpočetu. Střešní trapézové plechy jsou pozinkované a lakované ze spodní strany, jsou opatřeny antikondenzační vrstvou – flísem. Boční stěny jsou z lakovaného trapézového plechu bez antikondenzační úpravy. Klempířské prvky haly jsou vyrobeny z lakovaného plechu. Založení objektu bylo provedno pomocí železobetonových patek v zemině F4. Po betonáži patek byla provedena oprava zpevněných ploch porušených při zhotovení základových konstrukcí. Součástí dodávky byla i dodávka a montáž hromosvodu a elektroinstalace dle investorem dodaného projektu. Dále součástí dodávky bylo i dodání PHP dle požárně bezpečnostního řešení.

Jako dodavatel montovaných hal víme, že každé podnikání a výrobní procesy mají rozdílné požadavky na velikost prostoru a jeho využití. Těmto požadavkům jsme přizpůsobili náš systém výroby a následné montáže ocelových hal. Skladovací haly optimalizujeme tak, abychom splnili vaše specifické požadavky a při výstavbě minimalizovali narušení vašich aktivit. Díky propracovanému systému výroby ocelové konstrukce lze pro maximalizaci efektivity celé budovy individuálně nakonfigurovat její rozměry s ohledem na vaše prostorové a finanční možnosti.

Montovaná hala Cerea D 01

Montovaná skladovací renovovaná hala Dašice

Specifikace renovované haly

Pro firmu Cerea, a.s. jsme realizovali výstavbu renovované, montované skladovací haly v Dašicích u Pardubic na předem připravený betonový základ. Ocelová konstrukce této haly byla renovována v našem výrobním podniku ve Slavíči u Hranic na Moravě. Vlastní dodávka sobě zahrnovala kompletní ocelovou konstrukci, opláštění a zastřešení haly trapézovými plechy včetně kompletní montáže. Po montáži ocelové konstrukce byly provedeny opravné nátěry poškozeného laku. S příslušenství a doplňků to byla dodávka a montáž prosvětlovacích pásů, klempířských prvků, okapniček, hřebenu, ocelových dvoukřídlých vrat a oplechování všech hran montované haly.

Jako dodavatel montovaných hal víme, že každé podnikání a výrobní procesy mají rozdílné požadavky na velikost prostoru a jeho využití. Těmto požadavkům jsme přizpůsobili náš systém výroby a následné montáže ocelových hal. Skladovací haly optimalizujeme tak, abychom splnili vaše specifické požadavky a při výstavbě minimalizovali narušení vašich aktivit. Díky propracovanému systému výroby ocelové konstrukce lze pro maximalizaci efektivity celé budovy individuálně nakonfigurovat její rozměry s ohledem na vaše prostorové a finanční možnosti. Jsme představitelem výrobců i dodavatelů skladovacích hal. Díky tomu garantujeme realizaci ve stanovených termínech, kvalitě a v krátkém čase. Průmyslové a výrobní haly dodáváme a montujeme z variabilní nosné konstrukce. Tuto tvoří ocelový skelet, opláštění a zastřešení.

Můžeme zajistit i následující doplňky

 • projekt pro ohlášení stavby
 • klimatizaci dodané haly
 • okna a prosvětlovací plochy
 • ventilační otvory
 • osvětlení a elektroinstalaci
 • čelní vrata (křídlová, posuvná, rolovací)
 • boční servisní (únikové) vstupy
 • podlahu
 • zabezpečovací systém
Montovaná hala skladu vína Patria Kobylí a.s.

Skladovací ocelová hala Patria Kobylí

Specifikace haly

Pro firmu Patria Kobylí a.s.  jsme v roce 2017 realizovali výstavbu montované skladovací haly vína v Kobylí. Součástí výstavby byly i zemní stavební práce. Ocelová konstrukce této skladovací haly byla vyrobena v našem výrobním podniku ve Slavíči u Hranic na Moravě. Vlastní dodávka sobě zahrnovala kompletní ocelovou konstrukci, opláštění a zastřešení haly PUR panely včetně kompletní montáže. Po montáži ocelové konstrukce byla provedeno zastřešení a opláštění haly včetně lité betonové podlahy a montáže elektroinstalace a klimatizace. S příslušenství a doplňků to byla dodávka a montáž světlíků, uzemnění, hromosvodů, klempířských prvků, okapniček, hřebenu a oplechování všech hran montované haly.

Jako dodavatel montovaných hal víme, že každé podnikání a výrobní procesy mají rozdílné požadavky na velikost prostoru a jeho využití. Těmto požadavkům jsme přizpůsobili náš systém výroby a následné montáže ocelových hal. Skladovací haly optimalizujeme tak, abychom splnili vaše specifické požadavky a při výstavbě minimalizovali narušení vašich aktivit. Díky propracovanému systému výroby ocelové konstrukce lze pro maximalizaci efektivity celé budovy individuálně nakonfigurovat její rozměry s ohledem na vaše prostorové a finanční možnosti. Jsme představitelem výrobců i dodavatelů skladovacích hal. Díky tomu garantujeme realizaci ve stanovených termínech, kvalitě a v krátkém čase. Průmyslové a výrobní haly dodáváme a montujeme z variabilní nosné konstrukce. Tuto tvoří ocelový skelet, opláštění a zastřešení.

Můžeme zajistit i následující doplňky

 • projekt pro ohlášení stavby
 • klimatizaci či vytápění dodané haly
 • okna a prosvětlovací plochy či pásy
 • ventilační otvory
 • osvětlení a elektroinstalaci
 • čelní vrata (křídlová, posuvná, rolovací)
 • boční servisní (únikové) vstupy
 • podlahu
 • zabezpečovací systémy
 • skladovací systémy
 • jeřábové dráhy
Ocelová hala Polák E 01

Montovaná ocelová skladovací hala Polák

Specifikace haly

V květnu roku 2016 jsme dokončili výstavbu ocelové montované haly pro pana Jiřího Poláka v lokalitě obce Horní Kalná. Tato ocelová hala slouží ke garážování vozidel. Ocelová konstrukce této haly byla vyrobena v našem výrobním podniku ve Slavíči u Hranic na Moravě. Konstrukce haly je z válcovaných profilů s nátěrem 80 μm, vaznice pozinkované z vysoko pevností oceli. Součástí dodávky haly byl statický výpočet a výrobní dokumentace. Zastřešení a opláštění skladovací haly bude provodeno lakovanými trapézovými plechy. S příslušenství a doplňků to byla dodávka a montáž dvou kusů ocelových vrat o roměrech 3,4 x 4 m, klempířských prvků, okapniček, hřebenu a oplechování všech hran montované haly.

Můžeme zajistit i následující doplňky

 • projekt pro ohlášení stavby
 • klimatizaci dodané haly
 • okna a prosvětlovací plochy
 • ventilační otvory
 • osvětlení a elektroinstalaci
 • čelní vrata (křídlová, posuvná, rolovací)
 • boční servisní (únikové) vstupy
 • podlahu
 • zabezpečovací systém
Montovaná hala v hale 01

Ocelová montovaná hala Santech Allianz s.r.o.

Ocelová montovaná hala – specifikace

Pro firmu Santech Allianz s.r.o. jsme realizovali výstavbu montované speciální haly ve Vsetíně která je umístěna ve velké výrobní hale. Celá výstavba byla realizovaná s materiálů a částí, které si dodal sám investor, mimo ocelových vrat. Ty vyráběla o dodávala naše firma a jednalo se o 1 ks kovových vrat dvoukřídlých zateplených s prosvětlením, světlé průjezdné šířky i výšky 3000 mm, v laku RAL 9006, dále 1 ks kovových vrat dvoukřídlých zateplených s prosvětlením, světlé průjezdné šířky 1800mm a výšky 2400 mm, v laku RAL 9006. Práce obsahovaly montáž pozinkované ocelové konstrukce, opláštění a zastřešení haly PUR panely.

Jako dodavatel montovaných hal víme, že každé podnikání a výrobní procesy mají rozdílné požadavky na velikost prostoru a jeho využití. Těmto požadavkům jsme přizpůsobili náš systém výroby a následné montáže ocelových hal. Skladovací haly optimalizujeme tak, abychom splnili vaše specifické požadavky a při výstavbě minimalizovali narušení vašich aktivit. Díky propracovanému systému výroby ocelové konstrukce lze pro maximalizaci efektivity celé budovy individuálně nakonfigurovat její rozměry s ohledem na vaše prostorové a finanční možnosti. Jsme představitelem výrobců i dodavatelů skladovacích hal. Díky tomu garantujeme realizaci ve stanovených termínech, kvalitě a v krátkém čase. Průmyslové a výrobní haly dodáváme a montujeme z variabilní nosné konstrukce. Tuto tvoří ocelový skelet, opláštění a zastřešení.

Můžeme zajistit i následující doplňky

 • projekt pro ohlášení stavby
 • klimatizaci dodané montované haly
 • okna a prosvětlovací plochy průmyslové haly
 • ventilační otvory a prostupy do haly
 • osvětlení a elektroinstalaci haly
 • čelní vrata halová(křídlová, posuvná, rolovací)
 • boční servisní (únikové) vstupy do montované haly
 • podlahu haly
 • zabezpečovací systém