Montovaná ocelová skladovací hala Polák

Specifikace haly

V květnu roku 2016 jsme dokončili výstavbu ocelové montované haly pro pana Jiřího Poláka v lokalitě obce Horní Kalná. Tato ocelová hala slouží ke garážování vozidel. Ocelová konstrukce této haly byla vyrobena v našem výrobním podniku ve Slavíči u Hranic na Moravě. Konstrukce haly je z válcovaných profilů s nátěrem 80 μm, vaznice pozinkované z vysoko pevností oceli. Součástí dodávky haly byl statický výpočet a výrobní dokumentace. Zastřešení a opláštění skladovací haly bude provodeno lakovanými trapézovými plechy. S příslušenství a doplňků to byla dodávka a montáž dvou kusů ocelových vrat o roměrech 3,4 x 4 m, klempířských prvků, okapniček, hřebenu a oplechování všech hran montované haly.

Můžeme zajistit i následující doplňky

  • projekt pro ohlášení stavby
  • klimatizaci dodané haly
  • okna a prosvětlovací plochy
  • ventilační otvory
  • osvětlení a elektroinstalaci
  • čelní vrata (křídlová, posuvná, rolovací)
  • boční servisní (únikové) vstupy
  • podlahu
  • zabezpečovací systém