Ocelový přístřešek KWD Bohemia s.r.o.

Montovaný přístřešek

Pro firmu KWD Bohemia s.r.o. jsme realizovali výstavbu ocelové přístřešku o rozměrech v Olomouci na předem připravený betonový základ. Ocelová konstrukce přístřešku byla vyrobena v našem výrobním podniku ve Slavíči u Hranic na Moravě.

Specifikace přístřešku

Ocelový přístřešek má osové rozměry 16×60,32m s bočními přesahy 1,0 a 1,4m. Ocelová konstrukce je z válcovaných nosníků natřená, vaznice jsou z vysokopevnostní pozinkované oceli. Navrhli jsme a zhotovili ocelovou konstrukci, dle norem ČSN EN, projektová dokumentace a statickýko výpočetu. Střešní trapézové plechy jsou pozinkované a lakované ze spodní strany, jsou opatřeny antikondenzační vrstvou – flísem. Boční stěny jsou z lakovaného trapézového plechu bez antikondenzační úpravy. Klempířské prvky haly jsou vyrobeny z lakovaného plechu. Založení objektu bylo provedno pomocí železobetonových patek v zemině F4. Po betonáži patek byla provedena oprava zpevněných ploch porušených při zhotovení základových konstrukcí. Součástí dodávky byla i dodávka a montáž hromosvodu a elektroinstalace dle investorem dodaného projektu. Dále součástí dodávky bylo i dodání PHP dle požárně bezpečnostního řešení.

Jako dodavatel montovaných hal víme, že každé podnikání a výrobní procesy mají rozdílné požadavky na velikost prostoru a jeho využití. Těmto požadavkům jsme přizpůsobili náš systém výroby a následné montáže ocelových hal. Skladovací haly optimalizujeme tak, abychom splnili vaše specifické požadavky a při výstavbě minimalizovali narušení vašich aktivit. Díky propracovanému systému výroby ocelové konstrukce lze pro maximalizaci efektivity celé budovy individuálně nakonfigurovat její rozměry s ohledem na vaše prostorové a finanční možnosti.