Účast firmy Morkus Morava s.r.o. na TECHAGRU 2018

Logo Techagro 2018Od 8. do 12. dubna 2018 proběhly na brněnském výstavišti Mezinárodní veletrh zemědělské techniky TECHAGRO, Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh SILVA REGINA a Veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví BIOMASA. Všech veletrhů se zúčastnilo 724 firem z 37 zemí na ploše 87 000 čtverečních metrů, brněnské výstaviště bylo zcela vyprodáno. Během pěti dnů navštívilo brněnské výstaviště více než 110 000 návštěvníků.

Zemědělský veletrh Techagro 2018

TECHAGRO patří mezi tři největší zemědělské veletrhy v Evropě a i v ročníku 2018 je brněnské výstaviště zcela vyprodané. Zastoupena je většina značek zemědělské techniky působících na evropském trhu, velký je podíl zahraničních vystavovatelů. Tento veletrh se více zaměřuje na rostlinnou výrobu, v pavilonu A1 vznikla hala posklizňových technologií a zemědělská technika má k dispozici více prostoru než v minulých ročnících. Vystavovatelé prezentují také komunální techniku. Zastoupeny jsou trendy – digitální technologie, precizní zemědělství nebo využití navigačních systémů.

Naše firma MORKUS Morava s.r.o. pro tento ročník připravila dva výstavní stánky. V pavilonu G2 a v pavilonu A1. Pro všechny obchodní partnery, zákazníky ale i laickou veřejnost jsme připravili zajímavé výstavní stánky kde jste mohli seznámit s širokou škálou nabízených služeb firmy MORKUS Morava s.r.o. v oblasti výstavby smaltovaných sil, nádrží, zásobníků ale i montovaných ocelových hal. Smaltovaná sila a nádrže jsou úspěšně využívány ve všech oblastech zemědělství, průmyslu a ale i komunální sféře. Smaltovaná sila na obilí, smaltované nádrže pro uskladnění kejdy, kapalných hnojiv, vody ale i dalších produktů zemědělské výroby jsou používány ve stovkách zemědělských podniků po celé Evropě.

Na závěr bychom velmi rádi poděkovali všem návštěvníkům z řad zákazníků, obchodních partnerů a fanoušků za návštěvu na našich stánku. Poděkování patří také všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci našich expozic a také těm, kteří se starali o bezchybný chod stánků během celého veletrhu.

Za vedení společnosti MORKUS Morava s.r.o.

David Morkus

 

Výstavní stánek v pavilonu A1


 

Výstavní stánek v pavilonu G2


 

Reklamní nafukovací válec u pavilonu G2