Přístavba skladu Horka u Staré Paky

Přístavba skladu pelet – specifikace

Přístavba skladu pro firmu WOTAN FOREST, a.s. byla vyrobena a postavena v průběhu roku 2017 ve výrobním areálu firmy v Horce u Staré Paky. Součástí výstavby této montované přístavby sklade pelet bylo i provedení veškerých zemních a stavebních prací. Hlavní nosnou ocelovou konstrukci tvoří ocelové rámy sedlového tvaru v osové vzdálenosti 6,0 m. Ocelové rámy jsou navrženy jako svařované I nosníky z plechů. Rámy jsou uloženy kloubově, jsou kotveny přes patní plech pomocí závitových tyčí do základových konstrukcí. Sloupy jsou v kotvení opatřeny smykovými zarážkami. Rámy jsou propojeny trubkami. Nosnou konstrukci střechy tvoří nosný trapézový plech.

V čele haly je umístěna markýza, která je zavěšená na táhlech z trubek. Uprostřed haly je navržen světlík. Konstrukce světlíku je uložena na ocelových výměnách. Tuhost haly je v podélném směru zajištěna střešními a stěnovými ztužidly navržených z kulatiny s napínáky na tahové síly. V příčném směru je tuhost zajištěna tuhostí ocelových rámů. Ocelová konstrukce není se stávající konstrukcí spojena. Opláštění haly je navrženo ze tří stran a začíná vždy cca od 1/3 výšky haly. Opláštění je navrženo ve svislém směru a je kotveno k ocelovým paždíkům navržených z válcovaných profilů a z tenkostěnných ohýbaných nosníků Metsec. Na ocelovou konstrukci je použita ocel řady S355 a S235. Montážní přípoje jsou navržené jako šroubované. Výroba a montáž ocelové konstrukce a celá výstavba skladovací haly byla provedena v předem dohodnutém termínu a bez závad.

Zobrazit krátký video slider / video ZDE

Jsme specialisté na ocelové konstrukce

Jako dodavatel montovaných hal víme, že každé podnikání a výrobní procesy mají rozdílné požadavky na velikost prostoru a jeho využití. Těmto požadavkům jsme přizpůsobili náš systém výroby konstrukcí a následné montáže ocelových hal. Všechny vyrobené haly optimalizujeme tak, abychom splnili všechny vaše specifické požadavky a při výstavbě minimalizovali narušení vašich podnikatelských a výrobních aktivit. Díky propracovanému systému výroby naší ocelové konstrukce lze pro maximalizaci efektivity celé montované budovy individuálně nakonfigurovat její rozměry s ohledem na vaše požadavka, prostorové a finanční možnosti. Jsme představitelem výrobců i dodavatelů různých typů zemědělských, průmyslových i skladovacích hal. Díky tomu garantujeme realizaci ve stanovených termínech, kvalitě a v krátkém čase. Průmyslové a výrobní haly dodáváme a montujeme z variabilní nosné konstrukce. Tuto tvoří ocelový skelet, opláštění a zastřešení. Vyrobené a smontované ocelové konstrukce hal jsme schopni optimalizovat dle vámi zadaných požadavků pomocí různých doplňků a technoogií.

Web Morkus Morava s.r.o. www.morkus-morava.cz

Můžeme zajistit i následující doplňky

 • projekt pro ohlášení stavby
 • statický výpočet konstrukce haly
 • klimatizaci či vytápění dodané haly
 • technologie a technologické celky
 • okna a prosvětlovací plochy či pásy
 • ventilační otvory
 • osvětlení a elektroinstalaci
 • čelní vrata (křídlová, posuvná, rolovací)
 • boční servisní (únikové) vstupy
 • podlahu
 • zabezpečovací systémy
 • skladovací systémy
 • jeřábové dráhy