Dopravníkový most M12B Mladá Boleslav

Dopravníkový most – specifikace

Dopravníkový most M12B byl vyroben v našem výrobním podniku a smontován v průběhu roku 2018 ve výrobním areálu firmy Škoda Auto a.s. v Mladé Boleslavi. Jednalo se o výrobu ocelové nosné konstrukce a výstavbu visutého jednopodlažního dopravníkového mostu nad stávajícím přístavkem A/1 (osazen na konstrukci obkračující přístavek A/1), podél severní fasády haly M12B. Přístavba spojovací vertikální severozápadní haly, která zajišťuje propojení (technologické i dispoziční) jednak visutého mostu, nového dopravníkového mostu i nově realizované haly B/1. Ocelová konstrukce dopravníkového mostu je tvořena ocelovou skeletovou nosnou konstrukcí, s příhradovými stěnovými ztužidly.

Nosné sloupy jsou kotveny, jak do původních základových konstrukcích, tak z větší části na nově zřízených základech v podobě vrtaných mikropilot s monolitickými hlavicemi. Vodorovné konstrukce tvoří desky z železobetonu litého do bednění z prolamovaného oc. plechu, kladeného na ocelové stropnice. Součástí nosné konstrukce jsou také schodiště, vč. ochranného zábradlí – jsou ocelová schodnicová se schodnicemi po stranách, přímočará, dvouramenná, s pochozími plochami v podobě pororoštů. Zábradlí je dvoutrubkové se zábradelní zarážkou ve spodní části. Výroba ocelových konstrukcí a celá montáž ocelové konstrukce pro EHB dopravník byla provedena v předem dohodnutém termínu a bez závad.

Zobrazit krátký video slider / video ZDE

Jsme specialisté na ocelové konstrukce

Jako dodavatel ocelových konstrukcí a montovaných hal víme, že každé podnikání a výrobní procesy mají rozdílné požadavky na velikost prostoru a jeho využití. Těmto požadavkům jsme přizpůsobili náš systém výroby konstrukcí a následné montáže konstrukcí, ocelových hal. Všechny vyrobené konstrukce optimalizujeme tak, abychom splnili všechny vaše specifické požadavky a při výstavbě minimalizovali narušení vašich podnikatelských a výrobních aktivit. Díky propracovanému systému výroby naší ocelové konstrukce lze pro maximalizaci efektivity celé montované konstrukce individuálně nakonfigurovat její rozměry s ohledem na vaše požadavky, prostorové a finanční možnosti. Jsme představitelem výrobců i dodavatelů různých typů zemědělských, průmyslových i skladovacích hal. Díky tomu garantujeme realizaci ve stanovených termínech, kvalitě a v krátkém čase. Průmyslové, výrobní haly a konstrukce dodáváme a montujeme z variabilní nosné konstrukce. Tuto tvoří ocelový skelet, opláštění a zastřešení. Vyrobené a smontované ocelové konstrukce hal jsme schopni optimalizovat dle vámi zadaných požadavků pomocí různých doplňků a technoogií.

Můžeme zajistit i následující doplňky

 • projekt pro ohlášení stavby
 • statický výpočet konstrukce haly
 • klimatizaci či vytápění dodané haly
 • technologie a technologické celky
 • okna a prosvětlovací plochy či pásy
 • ventilační otvory
 • osvětlení a elektroinstalaci
 • čelní vrata (křídlová, posuvná, rolovací)
 • boční servisní (únikové) vstupy
 • podlahu
 • zabezpečovací systémy
 • skladovací systémy
 • jeřábové dráhy