Ocelová konstrukce chlazení ČEZ Klášterec nad Ohří 01

Ocelová konstrukce pro technologii chlazení

Ocelová konstrukce – specifikace

Ocelová konstrukce pro chlazení byla vyrobena v našem výrobním podniku a smontována v červenci roku 2017 v Industriálním parku – VERNE. Výroba zastřešené a opláštěné ocelové konstrukce dle projektové dokumentace byla součástí akce Výstavby výrobního areálu Benteler v Klášterci nad Ohří. Předmětem této zakázky byla výroba a montáž ocelové konstrukce, která je opláštěná a zastřešená PUR panely. Na nosné ocelové konstrukci je umístěno technologické chlazení. Součástí výroby a montáže byly i ocelové lávky, žebříky a technologické plošiny. Opláštěná konstrukce byla dodána včetně všech klempířských prvků, uzemňovacích prvků a vrat. Součástí této akce bylo i zpracování výrobní dokumentace. Výroba technologického celku a celá montáž ocelové konstrukce byla provedena dle harmonogramu v předem dohodnutém termínu a bez závad.

Zobrazit krátký video slider / video ZDE

Jsme specialisté na ocelové konstrukce

Jako dodavatel ocelových konstrukcí a montovaných hal víme, že každé podnikání a výrobní procesy mají rozdílné požadavky na velikost prostoru a jeho využití. Těmto požadavkům jsme přizpůsobili náš systém výroby konstrukcí a následné montáže konstrukcí, ocelových hal. Všechny vyrobené konstrukce optimalizujeme tak, abychom splnili všechny vaše specifické požadavky a při výstavbě minimalizovali narušení vašich podnikatelských a výrobních aktivit. Díky propracovanému systému výroby naší ocelové konstrukce lze pro maximalizaci efektivity celé montované konstrukce individuálně nakonfigurovat její rozměry s ohledem na vaše požadavky, prostorové a finanční možnosti. Jsme představitelem výrobců i dodavatelů různých typů zemědělských, průmyslových i skladovacích hal. Díky tomu garantujeme realizaci ve stanovených termínech, kvalitě a v krátkém čase. Průmyslové, výrobní haly a konstrukce dodáváme a montujeme z variabilní nosné konstrukce. Tuto tvoří ocelový skelet, opláštění a zastřešení. Vyrobené a smontované ocelové konstrukce hal jsme schopni optimalizovat dle vámi zadaných požadavků pomocí různých doplňků a technoogií.

Můžeme zajistit i následující doplňky

 • projekt pro ohlášení stavby
 • statický výpočet konstrukce haly
 • klimatizaci či vytápění dodané haly
 • technologie a technologické celky
 • okna a prosvětlovací plochy či pásy
 • ventilační otvory
 • osvětlení a elektroinstalaci
 • čelní vrata (křídlová, posuvná, rolovací)
 • boční servisní (únikové) vstupy
 • podlahu
 • zabezpečovací systémy
 • skladovací systémy
 • jeřábové dráhy
Dopravníkový most M12B Škoda Auto MB 01

Dopravníkový most M12B Mladá Boleslav

Dopravníkový most – specifikace

Dopravníkový most M12B byl vyroben v našem výrobním podniku a smontován v průběhu roku 2018 ve výrobním areálu firmy Škoda Auto a.s. v Mladé Boleslavi. Jednalo se o výrobu ocelové nosné konstrukce a výstavbu visutého jednopodlažního dopravníkového mostu nad stávajícím přístavkem A/1 (osazen na konstrukci obkračující přístavek A/1), podél severní fasády haly M12B. Přístavba spojovací vertikální severozápadní haly, která zajišťuje propojení (technologické i dispoziční) jednak visutého mostu, nového dopravníkového mostu i nově realizované haly B/1. Ocelová konstrukce dopravníkového mostu je tvořena ocelovou skeletovou nosnou konstrukcí, s příhradovými stěnovými ztužidly.

Nosné sloupy jsou kotveny, jak do původních základových konstrukcích, tak z větší části na nově zřízených základech v podobě vrtaných mikropilot s monolitickými hlavicemi. Vodorovné konstrukce tvoří desky z železobetonu litého do bednění z prolamovaného oc. plechu, kladeného na ocelové stropnice. Součástí nosné konstrukce jsou také schodiště, vč. ochranného zábradlí – jsou ocelová schodnicová se schodnicemi po stranách, přímočará, dvouramenná, s pochozími plochami v podobě pororoštů. Zábradlí je dvoutrubkové se zábradelní zarážkou ve spodní části. Výroba ocelových konstrukcí a celá montáž ocelové konstrukce pro EHB dopravník byla provedena v předem dohodnutém termínu a bez závad.

Zobrazit krátký video slider / video ZDE

Jsme specialisté na ocelové konstrukce

Jako dodavatel ocelových konstrukcí a montovaných hal víme, že každé podnikání a výrobní procesy mají rozdílné požadavky na velikost prostoru a jeho využití. Těmto požadavkům jsme přizpůsobili náš systém výroby konstrukcí a následné montáže konstrukcí, ocelových hal. Všechny vyrobené konstrukce optimalizujeme tak, abychom splnili všechny vaše specifické požadavky a při výstavbě minimalizovali narušení vašich podnikatelských a výrobních aktivit. Díky propracovanému systému výroby naší ocelové konstrukce lze pro maximalizaci efektivity celé montované konstrukce individuálně nakonfigurovat její rozměry s ohledem na vaše požadavky, prostorové a finanční možnosti. Jsme představitelem výrobců i dodavatelů různých typů zemědělských, průmyslových i skladovacích hal. Díky tomu garantujeme realizaci ve stanovených termínech, kvalitě a v krátkém čase. Průmyslové, výrobní haly a konstrukce dodáváme a montujeme z variabilní nosné konstrukce. Tuto tvoří ocelový skelet, opláštění a zastřešení. Vyrobené a smontované ocelové konstrukce hal jsme schopni optimalizovat dle vámi zadaných požadavků pomocí různých doplňků a technoogií.

Můžeme zajistit i následující doplňky

 • projekt pro ohlášení stavby
 • statický výpočet konstrukce haly
 • klimatizaci či vytápění dodané haly
 • technologie a technologické celky
 • okna a prosvětlovací plochy či pásy
 • ventilační otvory
 • osvětlení a elektroinstalaci
 • čelní vrata (křídlová, posuvná, rolovací)
 • boční servisní (únikové) vstupy
 • podlahu
 • zabezpečovací systémy
 • skladovací systémy
 • jeřábové dráhy
Ocelová konstrukce pro EHB dopravník Škoda Auto a.s. 01

Ocelová konstrukce pro EHB dopravník

Ocelová konstrukce – specifikace

Ocelová konstrukce pro EHB dopravník byla vyrobena a smontována v průběhu první poloviny roku 2017 ve výrobním areálu firmy Škoda Auto a.s. v Mladé Boleslavi. Jednalo se o výrobu a montáž čtyř ocelových konstrukcí pro EHB dopravník ve výrobní hale. Byla to vlastní ocelová konstrukce manipulační plošiny o rozměru 72 x 77,25 x 3,35 m z ocelových válcovaných profilů, včetně podlahových plechů, zábradlí s výplní pletivem. Kotvení této plošiny je pomocí ocelových desek a lepených chemických kotev do základových patek. Součástí prací bylo i podlití kotevních desek nesmerštitelnou maltou.

Dále to byla výroba a montáž přístupového schodiště šíře 1 m a výšky 3,35m z ocelových válcovanýh profilů. Ve výšce 7,8 m byla namontována vyrobená ocelová konstrukce pro EHB dopravník a ocelová konstrukce pro plničku z ocelových válcovaných profilů. včetně kotvení.Všechny ocelové konstrukce byla opatřeny čtyř vrstvím nátěrem v odstínu RAL 9010. Výroba ocelových konstrukcí a celá montáž ocelové konstrukce pro EHB dopravník byla provedena v předem dohodnutém termínu a bez závad.

Zobrazit krátký video slider / video ZDE

Jsme specialisté na ocelové konstrukce

Jako dodavatel ocelových konstrukcí a montovaných hal víme, že každé podnikání a výrobní procesy mají rozdílné požadavky na velikost prostoru a jeho využití. Těmto požadavkům jsme přizpůsobili náš systém výroby konstrukcí a následné montáže konstrukcí, ocelových hal. Všechny vyrobené konstrukce optimalizujeme tak, abychom splnili všechny vaše specifické požadavky a při výstavbě minimalizovali narušení vašich podnikatelských a výrobních aktivit. Díky propracovanému systému výroby naší ocelové konstrukce lze pro maximalizaci efektivity celé montované konstrukce individuálně nakonfigurovat její rozměry s ohledem na vaše požadavky, prostorové a finanční možnosti. Jsme představitelem výrobců i dodavatelů různých typů zemědělských, průmyslových i skladovacích hal. Díky tomu garantujeme realizaci ve stanovených termínech, kvalitě a v krátkém čase. Průmyslové, výrobní haly a konstrukce dodáváme a montujeme z variabilní nosné konstrukce. Tuto tvoří ocelový skelet, opláštění a zastřešení. Vyrobené a smontované ocelové konstrukce hal jsme schopni optimalizovat dle vámi zadaných požadavků pomocí různých doplňků a technoogií.

Můžeme zajistit i následující doplňky

 • projekt pro ohlášení stavby
 • statický výpočet konstrukce haly
 • klimatizaci či vytápění dodané haly
 • technologie a technologické celky
 • okna a prosvětlovací plochy či pásy
 • ventilační otvory
 • osvětlení a elektroinstalaci
 • čelní vrata (křídlová, posuvná, rolovací)
 • boční servisní (únikové) vstupy
 • podlahu
 • zabezpečovací systémy
 • skladovací systémy
 • jeřábové dráhy