Ohlédnutí za výstavou TECHAGRO 2016

Logo Techagro 2016Letošní ročník veletrhu TECHAGRO, který probíhal od 3. do 7. dubna 2016, je úspěšně za námi a tuto prestižní evropskou výstavu se zemědělskou technikou navštívilo více než 110 tisíc návštěvníků.

Techagro 2016

Návštěvníci měli možnost po dobu pěti dnů zhlédnout expozice přibližně čtyř set vystavovatelů na ploše přes 60 000 m².  Brněnský komplex zemědělských a lesnických veletrhů potvrdil své postavení evropské veletržní akce. Vystavovatelé ročníku 2016 obsadili veškerou plochu brněnského výstaviště, byla postavena montovaná hala K s plochou 5 tisíc čtverečních metrů. Zvýšil se počet zahraničních vystavovatelů i prezentovaných značek, mezi nimiž nechyběl žádný ze světových výrobců zemědělské techniky. Díky koncepci doprovodného programu s těžištěm v odborných tématech se podařilo zvýšit podíl odborných návštěvníků. Po celých pět dní probíhal na výstavišti rozsáhlý doprovodný program zaměřený především na zemědělské a lesnické odborníky.

Letošní veletrh, podobně jako ten před dvěma lety, potvrdil, že patří mezi nejprestižnější evropskou výstavu se zemědělskou technikou. Již tradičně připravila firma MORKUS Morava s.r.o. v pavilonu G2 pro všechny obchodní partnery, zákazníky ale i laickou veřejnost zajímavý výstavní stánek. Zde se bylo možné seznámit s širokou škálou nabízených služeb firmy MORKUS Morava s.r.o. v oblasti výstavby smaltovaných sil, nádrží, zásobníků ale i montovaných ocelových hal. Výrobcem nami dodávaných a montovaných smaltovaných sil, nádrží, zásobníků je britská firma PERMASTORE Ltd. Smaltovaná sila a nádrže jsou úspěšně využívány ve všech oblastech zemědělství, průmyslu a ale i komunální sféře. Smaltovaná sila na obilí, smaltované nádrže pro uskladnění kejdy, kapalných hnojiv, vody ale i dalších produktů zemědělské výroby jsou používány ve stovkách zemědělských podniků po celé Evropě.

Na závěr bychom velmi rádi poděkovali všem návštěvníkům z řad zákazníků, obchodních partnerů a fanoušků za návštěvu na našem stánku. Poděkování patří také všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci naší expozice a také těm, kteří se starali o bezchybný chod stánku během celého veletrhu.

Za vedení společnosti MORKUS Morava s.r.o.

David Morkus